Wat wil Gasclaim?

Stand van zaken bij schadeafhandeling

Gezamenlijk procederen met een procesfinancier

Juridische positie tegen NAM en Staat is zeer sterk

Wat wil Gasclaim?

Gasclaim is een onafhankelijke organisatie opgericht om Groningse boeren in staat te stellen gezamenlijk hun aardbevingsschade te verhalen op Shell-dochter NAM. Door dit gezamenlijk en op basis van no cure no pay te doen hoeven de boeren alleen na afloop van een geslaagde procedure kosten te betalen. Door gezamenlijk optreden worden ook de kosten per boer lager.

Stand van zaken bij schadeafhandeling

Kort nadat de Hoge Raad in 2019 had bepaald dat zowel de NAM als de Staat voor alle aardbevingsschade van de boeren aansprakelijk waren, hebben de Staat en de NAM de schadeafwikkeling in handen gelegd van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Dat heeft de afwikkeling zeer vertraagd en dat was ook van tevoren te voorzien. Het IMG doet aanbiedingen voor schadevergoeding waarbij slechts een fractie van de schade wordt vergoed. Schade aan mestkelders wordt bijvoorbeeld vaak helemaal niet vergoed. Veel boeren hebben die aanbiedingen van het IMG afgewezen. Boeren die deze aanbiedingen van het IMG hebben afgewezen kunnen wel met onze acties meedoen. Ook boeren die nog geen aanbod van het IMG hebben ontvangen kunnen met onze acties meedoen. Boeren die een aanbod van het IMG voor concreet beschreven schades hebben aanvaard kunnen voor die schades echter niet meedoen omdat zij finale kwijting hebben verleend. Dat wil zeggen dat zij ermee hebben ingestemd dat zij geen andere schadeclaims meer tegen de NAM of het IMG zullen indienen.Wanneer je het niet eens bent met een aanbod van het IMG kun je niet bij een gewone rechter in beroep gaan maar alleen bij een bestuursrechter. Die kan geen schadeclaims beoordelen en doet dat ook niet echt. Hij beoordeelt een aanbod van het IMG slechts marginaal zoals juristen dat noemen. In beroep gaan bij de bestuursrechter is onzes inziens zinloos. Daarom is ook het door het IMG laten beoordelen van de schade onzes inziens niet zinvol.

Gezamenlijk procederen met een procesfinancier

De schadeafhandeling kan veel succesvoller georganiseerd worden dan via het IMG. Dat is mogelijk door gezamenlijk te procederen en de proceskosten door een externe financier te laten voorschieten. Om de proceskosten en andere kosten te dekken vraagt een procesfinancier uitsluitend na afloop een percentage van de voor u binnengehaalde schadevergoeding. Je hoeft dus niet van tevoren kosten te maken.

Juridische positie tegen NAM en Staat is zeer sterk

De Hoge Raad heeft in 2019 ook vastgesteld dat het bewijs-vermoeden van toepassing is. Dat houdt in dat de NAM of de Staat alleen vrijuit gaan wanneer zij kunnen bewijzen dat het geheel onmogelijk is dat de geconstateerde schade door een aardbeving is veroorzaakt. In feite houdt dit in dat allerlei drogredenen van de NAM of de Staat geen kans maken. Wanneer de geconstateerde schade door aardbevingen is veroorzaakt, zal de rechter dat ook aannemen. Het is wel noodzakelijk dat je een zeer goede advocaat aan je zijde hebt. Door het bewijs-vermoeden zijn de succeskansen bij procedures tegen de NAM en de Staat zeer groot.